Home / Recruitment
  • Sư Tử 2 tuyển nhân viên Lion Coffee liên tục tuyển dụng các vị trí tại các địa điểm trên toàn hệ thống, với phong cách phục vụ nhẹ nhàng, thân thiện, môi trường làm việc văn minh hòa đồng, luôn hỗ trợ lẫn nhau, lion coffee là một nơi lý tưởng để các bạn trẻ thử sức và rèn luyện cho bản thân. admin 9/9/2016 Recruitment detail >>>
  • Tuyển nhân viên Sư tử 2 và 3 Lion Coffee liên tục tuyển dụng các vị trí tại các địa điểm trên toàn hệ thống, với phong cách phục vụ nhẹ nhàng, thân thiện, môi trường làm việc văn minh hòa đồng, luôn hỗ trợ lẫn nhau, lion coffee là một nơi lý tưởng để các bạn trẻ thử sức và rèn luyện cho bản thân. admin 9/9/2016 Recruitment detail >>>
Featured photos: Featured news:
Lion Coffee
Sign up to receive the latest news from Lion Coffee
Name:
Email:
Your information will be kept confidential